הורים ילדים ומוכנות ללימודים

הצצה של הורים בכתב ידם של ילדם יכולה לסייע בסלילת הדרך לתחילת שנת הלימודים עבור הילד. שינויים קלים בכתב הילד יכולים ללמד על הלחץ בו נמצא הילד ולסייע להורים להתנהל בצורה מרגיעה מול ילדיהם.

 

תחילת שנת הלימודים היא אירוע מלא מתח עבור האחד, והתרחשות רגועה עבור האחר. בעוד רוב ההורים נושמים לרווחה ערב החזרה לשגרה, רוב הילדים נכנסים ללחץ ולמתח - מי מתוך התרגשות חיובית ומי מתוך מוכנות לקשיים. ההתרחשויות האחרונות שכללו אלימות קיצונית, בנוסף לשפעת החזירים המאיימת, הוסיפו למתחים הקיימים, ואלו יכולים לבוא לידי ביטוי בכתב היד של הילד ושל ההורה גם יחד. רוב ההורים אינם גרפולוגים, אך כחסידת השימוש לצרכים אישיים בגרפולוגיה, ברצוני להציע להורים לעשות "מבדק משפחתי" על פי כתב היד.

 

אבחון גרפולוגי מתבסס על "משפחות" של סימנים. קיימים סימני כתב המלמדים על לחץ ותסכול: לחץ חזק של כתב היד, קצב כתיבה מהיר, צפיפות בין שורות ובין מילים כשהן מופיעות יחד - כל אלו מלמדים פעמים רבות על מתח. השוואת כתב היד של תלמיד עכשיו, בסוף החופשה, לכתב ידו ממהלך שנת הלימודים שעברה, תוכל לתת תמונה של שינויים, אם אלו התרחשו. גם כתב היד של ההורה מלמד על תחושותיו ועל התנהלותו. בחינת כתבי היד של ההורה והילד לא תשנה אמנם את התחושות, אך כן יכולה להציב בפני ההורה המחנך, מראה בה יצפה בתחושות ויוכל להתאים עצמו לצרכים של ילדו.

 

לחצים בתחום האינטלקטואלי יבואו לידי ביטוי בשינוי בחלק העליון של אותיות, כאילו מישהו הפעיל לחץ על האות, מלמעלה. כך נמצא 'ל' שחלקה העליון קעור, 'ת' קעורה, או כל שינוי הקו המקורי של האות כשהשינוי מביא לידי ביטוי לחץ מלמעלה.

 

• לחצים מעברו של הכותב יבואו לידי ביטוי בצד הימני של האותיות. למשל, 'ו' שנראית כמו סגירת סוגריים ')'. או כל אות שקיבלה "כיפוף" מהצד הימני שלה.

 

 

 • לחצים חברתיים וחששות מפני מה שעומד להיות (מהעתיד) נראה גם בשינוי אותיות וקווי המתאר שלהן, אך הפעם כאילו הופעל לחץ מכיוון שמאל של הדף. כך למשל 'ו' שתראה כפתיחת סוגריים '('.

 

 בנוסף לסימנים האלו יש לבדוק את השוליים - מי ששש לקראת השנה החדשה יכתוב עד סוף הדף, יתכן שאף לא ישאיר מקום בצד השמאלי של הדף בכלל. יחד עם זאת, השוליים הימניים ייעלמו, בימין הדף ייכנס הכותב מיד בתחילת הדף, מה שאומר שהוא נכנס מיד לעניינים ורץ ישר הלאה. מי שחושש ומהסס, ישאיר מקום בצד השמאלי של הדף (לא ימשיך עד סופו) ואת כתיבתו מימין יתחיל בכל מספר שורות קרוב יותר לתחילת הדף. זאת אומרת, השוליים הימניים ייסוגו ויקבלו צורה של קו נטוי הנוטה קדימה בחלקו העליון. סימני הכתב הנ"ל נכונים לכותבי כתב ימין ובעברית. מובן שישנם סימנים נוספים המשתלבים ויכולים להוביל למסקנות אחרות, אבל כאשר ההורה יסתכל על כתב ידו של ילדו הוא יוכל, בעזרת סימנים כלליים אלו, לדעת האם הילד שש אליי השנה החדשה או חושש מפניה. אם יגיע למסקנה שהילד חושש, יוכל גם לדעת את הבסיס והגורם לחששות אלו. 

כך גם יכול ההורה לבחון את כתב ידו שלו עצמו ולבדוק באילו נקודות הוא שותף לתחושות של ילדו.
 חדות בכתב היד, ריבוי זוויות באותיות ולחץ כתב חזק מלמדים על מתח שעלול להוביל לאלימות. תמונת מצב בסיסית, אותה יכול כל אחד לראות בכתב היד, מאפשרת מעין צילום של המצב. צילום כזה יכול להועיל להתנהלות ההורה בהתאם למצב ילדו, גם אם הילד משדר "אצלי הכול בסדר". גישה מתאימה למצב רגשי נתון, תמנע תסכול של הילד ושל ההורה גם יחד. כתב היד מהווה כלי אחד מתוך "ארגז הכלים" שהורה יכול להשתמש בהם לשם הבנת מצבים וסלילת הדרך לפתרונם.