כנסים, הרצאות והמלצות

 

תקציר סמינר עבור לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (ע"ר) שהתקיים בדצמבר 2008

 

הסמינר כלל שלושה מפגשים:

 

מבוא לגרופולגיה - מהי גרפולוגיה ואיך עובד הגרפולוג. פורטו התנאים המוקדמים לאיבחון והתנאים האופטימליים אותם צריך לשם הפקת תכונות וקווי אופי מכתב היד. נערך דיון בחשיבות כל אחד מהם לעבודת הגרפולוג. כמו כן עסקנו בסימבוליקה בכתב היד. הוצגו סימני כתב יד שמהם מפיק הגרפולוג את המידע הדרוש. בהמשך פורטו תחומי השימוש בגרפולוגיה. המשתתפים הוזמנו לחתום שמותיהם על מנת שבמפגש השלישי - בנושא חתימות נדון בחתימות אלו. 

גרפולוגיה ככלי עזר אישי - בסיס המפגש, מאמר שזוהי כותרתו. תחומי השימוש בגרפולוגיה חולקו לשתי קבוצות - התחומים הציבוריים - השמת עובדים, התאמה ליישובים וכד' והתחום האישי-פרטני. הוצגה עבודת הגרפולוג מול מנהל ביישום עובדים, כולל הדרישות והמידע שמקבל המעסיק לידיו. התחום בו העמקנו הוא השימוש בכתב היד בנושאים אישיים: בין הורה לילד, בין בני זוג ובין אדם לעצמו. דנו בנושאים שהועלו על ידי המשתתפים כמו: האם ניתן לשנות אופי על ידי כתב היד, אתיקה מקצועית וגרפותראפיה. נגענו גם בפן של איבחון מחלות – גם הוא פן אישי וכלי בו יכול כל אחד להשתמש - נושא זה התבסס על מאמר שלי. 

במפגש זה ליכדנו גם סימני כתב יד ל-"משפחות סימנים" כך שהמשתתפים יהיו מסוגלים להשתמש בכך ולהבחין בתכונות ובהתנהלות של הסובבים אותם, בחיי היומיום: בני נוער והתמכרויות, אלימות בכתב היד. הוצג המבחן ההשלכתי של ציורי עצים לשם איבחון אצל ילדים,הוסבר כיצד לבצע עם הילד את המבחן ההשלכתי והנוכחים הוזמנו לערוך מבדק העץ עם ילדיהם ולהעביר אלי על מנת לקבל תשובות לשאלותיהם בנושא. חתימות ומשמעותן - במפגש האחרון הוצגה החלוקה לסוגי חתימות. יושמו סימני כתב עליהם דברנו בשני המפגשים הקודמים,על חתימות שונות. דנו בחלקים השונים של החתימות ובסימבוליקה שבהן. תוך כדי כך, הוצגו חתימות של הנוכחים שלמדו להבחין באלמנטים אליהם לא היו מודעים, שמופיעים בחתימותהם שלהם!!! חתמנו את הסמינר בשאלות שהעלו המשתתפים.

 

המלצות